Setkání supervizní skupiny v ROR metodě – leden 2013

Další setkání supervizní skupiny se uskuteční dne 26.1.2013 od 8:30 – 14:00 hod.

Místo: Mariánská 4, Olomouc, druhé patro.

Účastníky prosím o potvrzení účasti.