Setkání supervizní skupiny v ROR metodě – březen 2013

Další setkání supervizní skupiny se uskuteční dne 9. 3. 2013 od 8:30 – 14:00 hod. 

Pozor, změna termínu !

Místo: Mariánská 4, Olomouc, druhé patro.

Účastníky prosím o potvrzení účasti.