Monthly Archives: January 2020

Hand test v klinické a poradenské praxi – Zlín 2020

Hand test v klinické a poradenské praxi

Pozvánka na kurz

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

srdečně si Vás dovoluji pozvat na kurz Hand testu, na kterém se budeme věnovat historii a teorii metody, místem metody v baterii testů, standardní administrací metody, zacházení s podnětovým materiálem, jeho interpretačním potencionálem a vyzývacím charakterem, kvantitativnímu i kvalitativnímu přístupu k administraci, rozšířenému inquiry s poradenským či terapeutickým cílem, kazuistickým demonstracím ilustrativních protokolů z oblasti problematiky impulzivity a agresivity, traumatizace, poruch psychotického i neurotického okruhu, mentálního postižení a adaptace, psychosomatických poruch.

Účastníci obdrží asistenční program pro PC, studijní materiály a články na CD.

Termín konání: Kvůli opatření vlády ČR proti pandemii přesunuto konání na pátek 23. 10. 2020 – do konce září tak ještě přijímáme přihlášky.

Časový rozsah: 8:00 – 17:00

Pořádá a lektoruje: doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Kde: Velký salonek v Hotelu Garni, nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín 760 01

Odkaz: https://www.hotelgarnizlin.cz/

Parkování: placené parkoviště přímo na nám. TGM, příp. v okolí hotelu.

Cena: celková cena kurzu je 3.000,- Kč, platba je možná pouze předem převodem na účet proti vystavené faktuře po závazném potvrzení konání kurzu ze strany pořadatele.

Akreditace: akreditace AKP udělena, 4 body za účast. 

Přihlášky: zájemci se mohou hlásit na kurz prostřednictvím e-mailu: martin@lecbych.cz nejpozději do 30. 9. 2020, kdy postačí uvést celé jméno vč. titulů a požadované fakturační údaje.

Těším se na setkání,

Martin Lečbych