Publikace

Představujeme knihu:

Přebal knihy

Kniha se věnuje jednomu z nejslavnějších psychodiagnostických nástrojů – Rorschachově metodě. Přináší ucelený přehled jejích možností, seznamuje čtenáře s diagnostikou procesů vnímání, myšlení, emočního prožívání a mezilidských vztahů. Kvalitní interpretace výsledků metody je náročným uměním, které vyžaduje detailní znalost psychodiagnostiky. V převládajících psychometrických systémech užší vazba na obecnější psychologickou teorii schází, autor se proto snaží o propojení významných teorií s výsledky Rorschachovy metody. Opírá se zejména o moderní poznatky v oblasti zkoumání funkcí lidského mozku, o vývojové teorie či teorie psychoanalýzy. Čtenář se tak může seznámit se současnými trendy ve vývoji metody a s možnostmi tvořivého využití rozličných interpretačních přístupů. Publikace je určena především studentům psychologie, klinickým psychologům, soudním znalcům v oboru klinické psychologie, poradenským psychologům, psychologům práce a organizace a psychiatrům.

Autor se zřejmě jako první na světě pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce. Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané Rorschachovou metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků. Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž se zamýšlí i nad terapeutickými důsledky možných nálezů. Jeho výklad potvrzuje, že se Rorschachova metoda stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince. Kniha je tudíž jednak repetitoriem nových poznatků z oblasti kognice, emocí a mezilidských vztahů, jednak brilantní ukázkou jejich využití v psychologické praxi. Jde o komplexní dílo, které by nemělo chybět v odborné knihovně žádného psychologa a které bude neocenitelným zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s projektivními metodami.

Z recenze prof. Ivo Čermáka.