Tematicko-apercepční test v praxi klinického psychologa

Tematicko-apercepční test v praxi klinického psychologa

Pozvánka na kurz

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

srdečně si Vás dovoluji pozvat na kurz TAT, na kterém se zaměříme kromě administrace metody TAT a jejím historickým a teoretickým ukotvením, také s řadou dílčích nástrojů, které lze při interpretaci TAT využívat, novějšími přístupy, poradenským využitím a integrativním pojetím analýzy TAT. Kurz je založen na práci s kazuistikami z praxe účastníků kurzu.

Pořádá a lektoruje: doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Kde: Zlín, Dlouhá 5617, prostory Školícího centra Zlín, https://www.skolicicentrumzlin.cz/

Parkování: možné v parkovišti OC Zlaté Jablko

Časový rozsah: vždy v pátek v době od 8:00 – 14:30, celkem 6 setkání.

Termíny konání: 

27.9.2019

18.10.2019

8.11.2019

31.1.2020

21.2.2020

13.3.2020

 Cena: celková cena kurzu je 7.000,- Kč – platba je možná pouze předem převodem na účet do 13.9.2019 proti vystavené faktuře po závazném potvrzení konání kurzu.

Akreditace: v jednání akreditace AKP, zařazení kurzu do programu celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

Přihlášky: zájemci se mohou hlásit na kurz prostřednictvím e-mailu: martin@lecbych.cz nejpozději do 31.8.2019, kdy postačí uvést celé jméno vč. titulů a požadované fakturační údaje. Závazné potvrzení konání kurzu a rozesílání faktur proběhne konce srpna/počátkem září dle počtu přihlášených účastníků.

Těším se na setkání,

Martin Lečbych