Počítačový program

ROR STUDIO

 • Program ROR STUDIO je specializovaný software pro počítačové vyhodnocení Rorschachovy psychodiagnostické metody.prg
 • Program je určen výhradně pro psychology, či pro studenty posledních ročníků psychologie.
 • Program umožňuje zpracovávat testová data v souladu s Exnerovým Comprehensive system, 4th edition.
 • Pro skórování odpovědi jsou k dispozici taktéž doplňkové škály:
  • Zhodnocení agresivních obsahů (Gacono & Meloy).
  • Škála zralosti oboustranné autonomie (Urist).
  • Lernerova škála primitivních obran (Lerner).
  • Škála orální závislosti (Masling).
 • Uživatel má také možnost signovat jakýkoliv vlastní skór či poznámku. Program kontroluje správnost zadávaných signatur a případně navrhuje opravy. K dispozici je také nápověda k doplňkovým škálám.
 • Zadané signatury se zobrazují zvlášť pro jednotlivé tabule, je možno je editovat, přesunovat či mazat.
 • Po zadání signatur program vypracuje:prg3
  • sekvenci skórů (s volitelnou možností zobrazovat doplňkové škály či vlastní skóry);
  • provede propočty v rámci doplňkových škál a výpis vlastních skórů;
  • strukturální souhrn s propočty a indexy Exnerova CS 4th Edition;
  • rozpis jednotlivých klíčových indexů;
  • zhodnocení validity protokolu v souladu s postupy Weinera (2003);
  • doporučení interpretační strategie dle klíčových a terciárních proměnných.
 • Protokol se signaturami je možné uložit do zvláštního souboru na disk. Výsledky je možné přímo vytisknout či uložit do souboru RTF.
 • Vstup do programu je chráněn unikátním heslem.

Nápověda k programu

Nápovědu k obsluze programu ve formátu PDF je možné stáhnout zde:

RORSTUDIO Návod k obsluze

Ceník programu a podmínky jeho užívání více uživateli na vyžádání prostřednictvím e-mailu: martin@lecbych.cz