HAND TEST

ML 2013

 

Vzdělávací kurz v HT

Počítačový program pro HT

 

 

 

Hand Test (HT) Edwina E. Wagnera se objevuje na počátku šedesátých let minulého století. Z historického hlediska vychází Wagner vstříc dobové výzvě a snaží se vytvořit jednoduchý projektivní test, který by umožňoval predikci reálného chování. Wagner nejprve upozornil, že reakce na obrázky rukou diskriminují zdravou populaci od osob se schizofrenií, poté demonstroval rozdílnosti v odpovědích osob s neurózami.

Wagner se později se svými kolegy soustředil na diagnostické využití testu u osob s mentální retardací a na toto téma publikoval řadu zajímavých studií. Vznikla také řada prací s využitím HT ve školní a poradenské psychologii. Objevily se i neuropsychologické aplikace HT. Tato témata však nebyla tak atraktivní jako posuzování agresivity, které se stalo jedním z dominantních témat spojených s touto metodou.

Výzkum v oblasti HT však nadále pokračuje u nás i ve světě. V našich kurzech se snažíme přinášet co nejaktuálnější informace z oblasti aplikace této metody. Nabízíme také počítačový program usnadňující práci s testem.