Tag Archives: Rorschach

Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci

 Představujeme knihu:

Přebal knihyAutor se zřejmě jako první na světě pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce. Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané Rorschachovou metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků. Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž se zamýšlí i nad terapeutickými důsledky možných nálezů. Jeho výklad potvrzuje, že se Rorschachova metoda stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince. Kniha je tudíž jednak repetitoriem nových poznatků z oblasti kognice, emocí a mezilidských vztahů, jednak brilantní ukázkou jejich využití v psychologické praxi. Jde o komplexní dílo, které by nemělo chybět v odborné knihovně žádného psychologa a které bude neocenitelným zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s projektivními metodami. Z recenze prof. Ivo Čermáka.

 

Připravujeme: Kurz Rorschachovské škály v klinické praxi

Ve druhé polovině letního semestru 2013 plánujeme kurz Rorschachovské škály. Přihlášky je možné adresovat na martin@lecbych.cz. Cílem kurzu je seznámit účastníky s doplňkovými škálami, které jsou mimořádně užitečné pro diferenciálně diagnostickou rozvahu. Vhodně doplňují Exnerův systém či systém R-PAS. Jednotlivé škály lze také využívat v rámci cílené diagnostiky pro ověřování a podporu specifických diagnostických hypotéz.