IN-PSYCHO

Místo inspirace v (nejen) projektivní psychodiagnostice.logo

  • Přinášíme aktuality a zprávy z oblasti projektivních technik a praktické psychodiagnostiky.
  • Informujeme o novinkách v oblasti projektivní diagnostiky.
  • Vytváříme původní psychodiagnostické metody.
  • Nabízíme kurzy, školení a supervizi pro psychology, kteří pracují, nebo by rádi pracovali s projektivními metodami.
  • Naše kurzy nejsou orientovány na úzce vymezenou profesní skupinu, poznatky z našich kurzů lze využít nejen v oblasti klinické psychologie, ale taktéž v oblasti pedagogické, poradenské a pracovní psychologie.
  • Zabýváme se vývojem nástrojů usnadňujících praktickou psychodiagnostiku – zejména vývojem podpůrného software.

Odborný profil:

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

foto_lecbych

Absolvent jednooborového studia psychologie a doktorského studia na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které v současné době působí jako odborný asistent. Svou profesní dráhu zahájil ještě jako student psychologie v o. s. SPOLU Olomouc, Středisku podpory integrace osob s mentálním postižením. Působil zde jako odborný pracovník a koordinátor služeb osobní asistence. Disertační práci obhájil na téma „Mentální retardace v dospívání a rané dospělosti“. Jeho práce byla publikována jako monografie v nakladatelství Univerzity Palackého.  Tímto tématem se dále zaobíral a v autorském kolektivu publikoval knihu „Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu“ v nakladatelství Grada.

Vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie a následně psychoterapie. Provozuje privátní praxi v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Uherském Brodě. Věnuje se psychodiagnostice, soudnímu znalectví, klinickému poradenství a psychoterapii, zejména se zaměřením na rodinnou terapii, ve které taktéž absolvoval psychoterapeutický výcvik a supervizi při Institutu rodinné terapie v Praze. Po absolvování výcviku byl přizván do lektorského týmu.

Na Katedře psychologie FF UP působil jako docent a zástupce vedoucího katedry pro vědu a výzkum, vyučoval více než 10 let psychoterapii, supervizi a Rorschachovu metodu. Působil jako supervizor v několika zařízeních poskytujících sociální služby, dlouhodobě se věnoval výcviku osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením.

Dvě volební období působil jako předseda České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. V souvislosti s Rorschachovou metodou publikoval několik odborných článků a vystoupil na domácích i světových konferencích. Je autorem počítačového programu RORSTUDIO k vyhodnocení Rorschachovy metody. Publikoval monografii „Rorschachova metoda: Integrativní přístup k interpretaci“ v nakladatelství Grada.

Blog IN-PSYCHO začal provozovat v lednu 2013.

Logo2