Vzdělávací kurz v Hand Testu

ruka ML2Aktuálně nabízíme kurz “Hand test v klinické a poradenské praxi

  • Vycházíme z evidence-based přístupu k Hand testu, seznamujeme uchazeče s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody.
  • Účastníky seznamujeme s administrací, skórováním, interpretací a možností integrace HT v rámci testové baterie.
  • Prezentujeme znaky protokolů klinických skupin, řešení diferenciálně diagnostických otázek, jednotlivé jevy demonstrujeme na názorných příkladech z praxe.
  • Naše pojetí dalece přesahuje překlad českého manuálu.
  • Náplň výcviku jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou – od začátečníků až po vysoce pokročilé uživatele metody.
  • Účastníci obdrží školící materiály, přehledové tabulky a licenci k využívání asistenčního počítačového programu k vyhodnocení této metody.
  • Kurz je koncipován jako dvoudenní či jednodenní intenzivní výcvikové setkání.
  • Pro zájemce je možné zajistit supervizní návaznost dle dohody.
  • Po dohodě lze realizovat i individuální školení pro menší skupinky v rámci ČR a SR.
  • Cena kurzu vč. školících materiálů a PC programu je 3.000,- Kč (pregraduálním studentům nabízíme 50% slevu).

Na kurz je možné se průběžně hlásit v průběhu celého roku. Konkrétní termín bude stanoven při dostatečném počtu zájemců.

Přihlášky a bližší informace prostřednictvím e-mailu: martin@lecbych.cz