Počítačový program pro HT

HT STUDIO

ht1

  • Počítačový program HT STUDIO je specializovaný software pro vyhodnocení Hand testu.
  • Program je určen výhradně pro psychology a případně studenty posledních ročníků psychologie.
  • Vhodná je účast na našem kurzu pro zaškolení k využívání programu.
  • Program umožňuje záznam 15 základních skórů, 18 obsahových skórů a reakčního času pro jednotlivé ht2tabule.
  • Kategorie skórování zahrnují tradiční i moderní proměnné podložené výzkumem.
  • Program vypracuje přehledný strukturální souhrn odpovědí, navrhne automatické interpretační hypotézy pro jednotlivé proměnné a trsy proměnných.
  • Návrhy hypotéz mají formu slovního hodnocení jednotlivých fenoménů protokolu, které mohou mít klinickou relevanci.
  • Program umožňuje volnou editaci celého strukturálního souhrnu s možností zápisu poznámek (např. přepisu doslovného znění protokolu).ht3
  • Výstup je možné uložit pro pozdější editaci, archivaci, odeslat do formátu RTF k editaci v textovém editoru, či přímo z programu vytisknout.
  • Program je graficky i výpočetně nenáročný.

 

 

Ceník programu a podmínky jeho užívání více uživateli na vyžádání prostřednictvím e-mailu: martin@lecbych.cz