Setkání kurzu Úvod do ROR metody – únor 2013

Další setkání skupiny se uskuteční dne 16. 2. 2013 od 8:30 – 14:00 hod. 

Pozor, jedná se o alternativní sobotní termín !

Místo: Mariánská 4, Olomouc, druhé patro.